Само един участник отговаря на условията за дострояване на стадион „Христо Ботев“

Публикувана 23.10.2020

Само един участник е получил покана да предостави декриптиращ ключ за ценовата си оферта за участие в обществената поръчка за „Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион „Христо Ботев“.

„Единствено ДЗЗД "Колежа" е отговорил изцяло на изискванията в техническата оферта и затова е допуснат до отваряне на ценовата. За останалите четирима участници преценихме, че не са се справили и предлагаме на възложителя да ги отстрани“, обясни директорът на дирекция „Обществени поръчки“ Тодор Тодоров. Четирите отстранени участници са: "Щрабак" ЕАД, ГБС – Пловдив, ДЗЗД "Онфра Конструкт" с водещ партньор "Парсек груп" и софийското дружество "ВХД" АД.

Точно в 14 часа и 4 минути Тодоров отвори офертата на ДЗЗД „Колежа“ и обяви, че тя е на стойност 43 657 605 лева и 52 стотинки. Прогнозната стойност на обекта бе 44 348 399,25 лв.

В най-кратки срокове комисията ще се запознае в детайли с финансовите параметри и количествено-стойностните сметки в офертата и ще даде предложение за решение на възложителя – заместник-кмета по строителство Пламен Райчев.

След издаването на неговото заповед за класиране, фирмите-участници ще имат десетдневен срок за обжалване, ако не се са съгласни с решението, поясни Тодор Тодоров.

Източник: Gustosport